AGROIDEJA d.o.o.

razvija latentni potencijal i pretvara ograničenja poljoprivrede u njene prednosti kroz inovativna rješenja koja podstiču partnerske odnose i povećanje vrijednosti.

Vijesti

Naše poslovnice

Agrodrina, Cvilin bb, Foča u FBiH.

Drina-Agroideja, 22. Maja 2A, Goražde

Skrolajte dole

O nama

Agroideja razvija latentni potencijal i pretvara ograničenja poljoprivrede u njene prednosti kroz inovativna rješenja koja podstiču partnerske odnose i povećanje vrijednosti. Farmerske porodice treba da postanu poštovani članovi društva koji zarađuju za život od poljoprivrede, a da pri tome vode računa o okolini. U takvoj situaciji poljoprivreda će značajno uticati na razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini.

NAŠI PARTNERI PRI IMPLEMENTACIJI PROJEKATA